Thông báo Kê Khai Thông tin Sinh Viên Năm 2020

20 tháng 03, 2020

Căn cứ kế hoạch công việc và thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai kê khai hoàn thiện thông tin sinh viên trong toàn trường trên cơ sở dữ liệu sinh viên trực tuyến năm học 2020, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo triển khai việc kê khai bổ sung thông tin sinh viên trên hệ thống dữ liệu trực sinh viên tuyến như sau:

- Tất cả sinh viên sử dụng tài khoản office 365 đã được Nhà trường cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu sinh viên trực tuyến địa chỉ: http://dulieusinhvien.neu.edu.vn để kiểm tra lại thông tin cá nhân đã kê khai và lưu trên hệ thống đảm bảo đã đầy đủ và chính xác. Nếu có các thông tin chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ và chính xác cần thực hiện việc kê khai lại và kê khai bổ sung để hoàn thiện dữ liệu thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu sinh viên trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: từ 08h00 ngày 23/3/2020 đến trước 24h00 ngày 27/3/2020 (thứ 6).

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động đóng vào 24h00 ngày 27/3/2020 để phục vụ công tác tổng hợp và thống kê, do vậy sau thời điểm này sinh viên sẽ không thực hiện kê khai được.

Nếu sinh viên có vướng mắc về đăng nhập tài khoản office 365, đề nghị truy cập: https://sites.google.com/view/neu-studentspp/home hoặc liên hệ chuyên viên Đinh Chung Dũng, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phòng 1610 Nhà A1, để được hỗ trợ.

Mọi vướng mắc khác về kê khai dữ liệu sinh viên (nếu có) đề nghị liên hệ chuyên viên Lê Văn Dũng, Phòng CTCT&QLSV: phòng 302 nhà A1, số điện thoại: 0904569292 (nếu cần, theo giờ hành chính).

Kê khai thông tin sinh là nhiệm vụ bắt buộc của sinh viên phục vụ cho công tác quản lý của Nhà trường, kính đề nghị Lãnh đạo Khoa/Viện chỉ đạo triển khai thông tin tới sinh viên của đơn vị biết và thực hiện hiệu quả.

Trân trọng!


« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Designed and Developed by
Top